070324 - Varsity Baseball v Gretna - ChathamPhotos